Pericentrá

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Prednosta: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Primárka: prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Vedúca sestra: Mgr. Tatiana Mikitová
sekretariát tel:  043/4203 759
email: neonatsekr@unm.sk
web pracoviska:
https://www.unm.sk/neonatologicka-klinika

fb: http://fb.me/NeonatMartin

http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy/neonatologicka-klinika/

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky

FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
Primárka:  MUDr. Klaudia Demová, PhD.
Vedúca sestra: PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
sekretariát tel:  035 / 691 2202
sekretariát email: klaudia.demova@nspnz.sk

web pracoviska:
https://www.nspnz.sk/oddelenie-neonatologicka-klinika/

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov

Hollého 14, 081 81 Prešov
Primárka: MUDr. Iveta Reváková
Vedúca sestra: PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.
tel: +421 51 7011 737
email: neonatalva@fnsppresov.sk

web pracoviska:
https://www.fnsppresov.sk/oddelenia/perinatologicke-centrum-oddelenie-neonatologie-gynekologicko-porodnicky-pavilon/

Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava 

Nemocnica sv.Cyrila a Metoda , Antolská 11, 851 07  Bratislava
Prednosta: doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Zástupca prednostu:  MUDr. Ľubica Pejhovská, MUDr. Ľudovít Divinec
Vedúca sestra: Mgr. Mária Hermannová
sekretariát tel: +421 02 6867 2664
sekretariát email:  novorodenec@pe.unb.sk

web pracoviska:
http://www.unb.sk/novorodenecka-klinika-m-rusnaka-szu-a-unb/

Neonatologická klinika SZU,  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Prednosta: MUDr. Jana Nikolinyová
Zástupca prednostu: MUDr. Milada Mošková
Vedúca sestra: PhDr. Renáta Černáková
sekretariát tel: +421 48 441 2756
sekretariát email: rcernakova@nspbb.sk

web pracoviska:
https://www.fnspfdr.sk/kliniky-a-oddelenia/neonatologicka-klinika-szu/

Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny  DFN Košice

Tr.SNP  1., 040 66 Košice
Primárka: MUDr.Vanda Chovanová
Vedúca sestra:  Mgr. Jana Bazárová
sekretariát tel:  +421 55 235 4222+421 55 235 3609
sekretariát email:  chovanova@dfnkošice.sk

web pracoviska:
https://www.dfnkosice.sk/kliniky-a-oddelenia/oddelenie-neonatologickej-intenzivnej-mediciny/