Odporúčania

Liečba surfaktantom v novorodeneckom veku

Liečba surfaktantom v novorodeneckom veku

ECMO indikácie v neonatológii

Otvoriť ECMO indikácie v neonatológii

Klinický protokol starostlivosti o novorodenca Covid 19

Otvoriť klinický protokol starostlivosti o novorodenca Covid-19

Manažment PDA.

Otvoriť PDA manažment

Otvoriť PDA schémy manažmentu

Skríning kongenitálnej katarakty

Otvoriť skríning kongenitálnej katarakty.

Skríning vrodených vývojových chýb obličiek u novorodencov.

Odporúčanie Neonatologickej a Nefrologickej sekcie SPS SLS.

Otvoriť skríning vrodených vývojových chýb obličiek

Pravidlá pre manipuláciu s materským mliekom (MM) v zdravotníckom zariadení.

Odporúčanie Neonatologickej sekcie SPS SLS.

Otvoriť pravidlá pre manipuláciu s materským mliekom (pôrodnice a novorodenecké oddelenia)

Kritériá prepustenia zdravého novorodenca.

Odporúčanie Neonatologickej sekcie SPS SLS.

Otvoriť kritériá prepustenia zdravého novorodenca

Skríning kritických VVCH srdca pulznou oxymetriou.

Odporúčanie Neonatologickej sekcie SPS SLS na vykonávanie celoplošného skríningu.

Otvoriť skríning-VVCH-srdca-pulznou-oxymetriou

Liečba novorodencov s patologickou nekonjugovanou hyperbilirubinémiou.

Otvoriť liečbu novorodencov s nekonjugovanou hyperbilirubinémiou

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre manažment novorodencov diabetických matiek.

Týmto odborným usmernením sa upravujú zásady starostlivosti o novorodencov diabetických matiek.

Otvoriť usmernenie Dieťa diabetickej matky 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre starostlivosť o dieťa matky pozitívnej na syfilis.

Toto odborné usmernenie upravuje organizačné a liečebné opatrenia pri starostlivosti o dieťa matky pozitívnej na syfillis s cieľom znížiť výskyt vrodeného syfilisu v populácii, resp. umožniť jeho včasnú detekciu a liečbu.

Otvoriť usmernenie Dieťa matky pozitívnej na syfilis 

Vyhlásenie ohľadne užívania liekov s obsahom domperidonu na zvýšenie tvorby materského mlieka.

Vyhlásenie výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti ohľadne užívania liekov s obsahom domperidonu na zvýšenie tvorby materského mlieka

Otvoriť vyhlásenie Dromperidon 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore  STAROSTLIVOSTI V ODBORE NEONATOLÓGIA.

Otvoriť Koncepcia neonatológie 

Očkovanie predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Otvoriť Očkovanie predčasne narodených detí 

Odmietnutie transportu novorodenca z medicínskych dôvodov.

Otvoriť Odmietnutie transportu z medicínskych dôvodov 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o označovaní novorodencov.

Toto odborné usmernenie ustanovuje spôsob označenia novorodenca, aby sa zamedzilo výmene novorodenca počas jeho pobytu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti až do jeho prepustenia.

Otvoriť usmernenie Označovanie novorodencov 

Postup pri náhrade intenzívnej liečby za paliatívnu liečbu a starostlivosť v neonatológii.

Otvoriť odporučenie Paliatívna starostlivosť 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre podviazanie pupočnej šnúry po pôrode.

Otvoriť usmernenie Podviazanie pupočníkovej šnúry 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k otázkam týkajúcim sa novorodenca plánovane narodeného v prirodzenom prostredí ženy.

Otvoriť stanovisko Pôrody doma MZ SR 

Rastové krivky Fenton pre chlapcov a dievčatá.

Otvoriť Rastove normy Fenton 

Celotelová riadená hypotermia pri  hypoxicko-ischemickej  encefalopatii.

Otvoriť pokyn Riadená hypotermia 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí.

Toto odborné usmernenie upravuje postupy hodnotenia odchýlok vývoja bedrového kĺbu u detí so zameraním na skvalitnenie skríningu, diagnostiky, liečby vývojovej dysplázie bedrového kĺbu – developmental dysplasia of the hip ( ďalej len “DDH” ) a prevencie porúch funkcie bedrového kĺbu, prípadne trvalých následkov na pohybovom aparáte, vznikajúcich pri nesprávnej diagnostike a liečbe DDH, ktorá je najčastejším vrodeným ochorením pohybového aparátu a zahŕňa široké spektrum morfologických odchýlok a z nich vyplývajúcich porúch funkcie bedrového kĺbu.

Otvoriť usmernenie Skríning dysplázie bedrového kĺbu 

Odborné usmernenie pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí.

Cieľom odborného usmernenia je zavedenie celoplošného sluchového skríningu u novorodencov, na včasné odhalenie vrodenej alebo získanej poruchy sluchu.

Otvoriť usmernenie Skríning sluchu 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch u novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady.

Toto odborné usmernenie upravuje vykonávanie celoplošného novorodeneckého skríningu kongenitálnej hypotyreózy (ďalej len KH), kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (ďalej len CAH), cystickej fibrózy (ďalej len CF) a dedičných metabolických porúch (ďalej len DMP): fenylketonúria (ďalej len FKU), hyperfenylalaninémia (ďalej len HPA), leucinóza (ďalej len MSUD), deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (ďalej len MCAD), deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom (ďalej len LCHAD), deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (ďalej len VLCAD), deficit karnitínpalmitoyltranferázy I (ďalej len CPT I), deficit karnitínpalmitoyltransferázy II (ďalej len CPT II), deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy (ďalej len CACT), glutárová acidúria typ I (ďalej len GA I), izovalérová acidémia (ďalej len IVA) vykonávaného z odberu vzorky suchej kvapky krvi a poskytovanie zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady.

Otvoriť Skríning suchá kvapka krvi 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre prevenciu hemoragickej (krvácavej) choroby novorodenca.

Toto odborné usmernenie upravuje organizačné a liečebné opatrenia hemoragickej choroby novorodencov pri prevencii krvácania z nedostatku vitamínu K.

Otvoriť usmernenie Vitamín K 

Aktuálny Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Toto odborné usmernenie obsahuje  mimo iného informácie o preprave dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Otvoriť aktuálny Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky