Slovenská Neonatológia v spolupráci s Chiesi Slovakia s.r.o. si vás dovoľuje pozvať na medzinárodný virtuálny workshop SPIN 2021 (Sharing
Progress in Neonatology) v dňoch 10-12.6.2021.

Súčasťou workshopu je aj  36th International Workshop on Surfactant Replacement.

Podujatie je financované z edukačného grantu Chiesi Slovakia s.r.o., čo znamená bezplatnú registráciu.

Záujem o registráciu a účasť potvrďte mailom na k.prochotska@chiesi.com alebo  j.terifajova@chiesi.com.