Výbor

prof. MUDr. František Bauer, PhD.

email: bauer.feri@gmail.com

 

MUDr. Klaudia Demová, PhD. (vedecká sekretárka)

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
tel:  +421 35 6912 202
email: klaudia.demova@nspnz.sk

 

MUDr. Dana Dolníková

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP Bratislava
Limbova 1, 831 01 Nové Mesto, Bratislava
tel.: +421 59371 760
email: dana.dolnikova@dfnsp.sk

 

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc

Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava
Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07  Bratislava
tel: +421 02 6867 2664
email: chovancova@pe.unb.sk

 

MUDr. Michal Jánoš (dozorná rada)

Novorodenecké oddelenie FNsP Žilina
ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Email: michaljanosjanos@gmail.com

 

MUDr. Peter Krcho, PhD.

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice
Tr.SNP  1., 040 66 Košice
tel: +421 55 235 4224
email: peter.krcho@upjs.sk

 

MUDr. Marcel Litavec

Novorodenecké oddelenie NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov
Sv. Jakuba 21., 085 01 Bardejov
tel.: +421 54 4788 560
email: marcellitavec@nsp-bardejov.sk

 

PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
tel:  +421 35 6912 227
email: neonatal@nspnz.sk

 

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.  (predsedníčka)

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43 4203 759
email: matasova.katarina@gmail.com

 

MUDr. Rozália Mišová (dozorná rada)

Novorodenecké oddelenie FN Trnava
Žarnova 11 91702 Trnava
Tel: +421 33 59385580
email: rozalia.misova@fntt.sk

 

MUDr. Ingrid Moravcová

Novorod. odd. Forlife n.o.Komárno
Mederčská 39, Komárno 94501
tel.  035 7909676, mobil  0907306097
email:  ingrid.moravcova@gmail.com

 

MUDr. Jana Nikolinyová

Neonatologická klinika SZU,  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
tel: +421 48 441 2756
email: jnikolinyova@nspbb.sk

 

MUDr. Erika Oríšková (dozorná rada)

Klinika pediatrie a neonatológie – Novorodenecké odd. FN Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
tel.č.- JRSN- 032-656 323,
email: erika.oriskova@fntn.sk

 

MUDr. Iveta Reváková

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov
Hollého 14, 081 81 Prešov
tel: +421 51 7011 737
email: revakova@fnsppresov.sk

 

MUDr. Mária Vasilová

Novorodenecké oddelenie
Nemocničná č. 7, 066 01 Humenné
tel.:+421 57 7706 333, 277
email: maria.vasilova@svetzdravia.com

 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43 4203 733
email: zibolen@jfmed.uniba.sk

 

doc. MUDr. Marta Benedeková, PhD. (čestná členka výboru)

email: martakacetl@centrum.cz

 

MUDr. Ivan Frič (čestný člen výboru)

email: fric.ivan@gmail.com

 

MUDr. Viera Haľamová (čestná  členka výboru)

email: viera@halama.sk

 

Prof. MUDr. Mária Huttová, Dr.Sc. (čestná členka výboru)