Kontakt

email: neonatologia.výbor@gmail.com

predsedníčka výboru NS SPS:

prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43 4203 759
email: matasova.katarina@gmail.com

vedecká sekretárka výboru NS SPS:

MUDr. Klaudia Demová, PhD.

Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
tel:  +421 35 6912 202
email: klaudia.demova@nspnz.sk

hlavný odborník MZ SR pre odbor neonatológia:

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43 4203 733
email: zibolen@jfmed.uniba.sk

Zoznam členov Neonatologickej sekcie SPS

Otvoriť zoznam členov Neonatologická sekcia SPS