Odporúčania

Skríning kritických VVCH srdca pulznou oxymetriou.

Odporúčanie Neonatologickej sekcie SPS SLS na vykonávanie celoplošného skríningu.

Otvoriť skríning-VVCH-srdca-pulznou-oxymetriou

 

Liečba novorodencov s patologickou nekonjugovanou hyperbilirubinémiou.

Otvoriť liečbu novorodencov s nekonjugovanou hyperbilirubinémiou

 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre manažment novorodencov diabetických matiek.

Týmto odborným usmernením sa upravujú zásady starostlivosti o novorodencov diabetických matiek.

Otvoriť usmernenie Dieťa diabetickej matky 

 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre starostlivosť o dieťa matky pozitívnej na syfilis.

Toto odborné usmernenie upravuje organizačné a liečebné opatrenia pri starostlivosti o dieťa matky pozitívnej na syfillis s cieľom znížiť výskyt vrodeného syfilisu v populácii, resp. umožniť jeho včasnú detekciu a liečbu.

Otvoriť usmernenie Dieťa matky pozitívnej na syfilis 

 

Vyhlásenie ohľadne užívania liekov s obsahom domperidonu na zvýšenie tvorby materského mlieka.

Vyhlásenie výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti ohľadne užívania liekov s obsahom domperidonu na zvýšenie tvorby materského mlieka

Otvoriť vyhlásenie Dromperidon 

 

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore  STAROSTLIVOSTI V ODBORE NEONATOLÓGIA.

Otvoriť Koncepcia neonatológie 

Očkovanie predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou.

Otvoriť Očkovanie predčasne narodených detí 

 

Odmietnutie transportu novorodenca z medicínskych dôvodov.

Otvoriť Odmietnutie transportu z medicínskych dôvodov 

 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o označovaní novorodencov.

Toto odborné usmernenie ustanovuje spôsob označenia novorodenca, aby sa zamedzilo výmene novorodenca počas jeho pobytu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti až do jeho prepustenia.

Otvoriť usmernenie Označovanie novorodencov 

 

Postup pri náhrade intenzívnej liečby za paliatívnu liečbu a starostlivosť v neonatológii.

Otvoriť odporučenie Paliatívna starostlivosť 

 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre podviazanie pupočnej šnúry po pôrode.

Otvoriť usmernenie Podviazanie pupočníkovej šnúry 

 

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k otázkam týkajúcim sa novorodenca plánovane narodeného v prirodzenom prostredí ženy.

Otvoriť stanovisko Pôrody doma MZ SR 

 

Rastové krivky Fenton pre chlapcov a dievčatá.

Otvoriť Rastove normy Fento 

 

Celotelová riadená hypotermia pri  hypoxicko-ischemickej  encefalopatii.

Otvoriť pokyn Riadená hypotermia 

 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o skríningu, diagnostike a liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu u detí.

Toto odborné usmernenie upravuje postupy hodnotenia odchýlok vývoja bedrového kĺbu u detí so zameraním na skvalitnenie skríningu, diagnostiky, liečby vývojovej dysplázie bedrového kĺbu – developmental dysplasia of the hip ( ďalej len “DDH” ) a prevencie porúch funkcie bedrového kĺbu, prípadne trvalých následkov na pohybovom aparáte, vznikajúcich pri nesprávnej diagnostike a liečbe DDH, ktorá je najčastejším vrodeným ochorením pohybového aparátu a zahŕňa široké spektrum morfologických odchýlok a z nich vyplývajúcich porúch funkcie bedrového kĺbu.

Otvoriť usmernenie Skríning dysplázie bedrového kĺbu 

 

Odborné usmernenie pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí.

Cieľom odborného usmernenia je zavedenie celoplošného sluchového skríningu u novorodencov, na včasné odhalenie vrodenej alebo získanej poruchy sluchu.

Otvoriť usmernenie Skríning sluchu 

 

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch u novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady.

Toto odborné usmernenie upravuje vykonávanie celoplošného novorodeneckého skríningu kongenitálnej hypotyreózy (ďalej len KH), kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (ďalej len CAH), cystickej fibrózy (ďalej len CF) a dedičných metabolických porúch (ďalej len DMP): fenylketonúria (ďalej len FKU), hyperfenylalaninémia (ďalej len HPA), leucinóza (ďalej len MSUD), deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom (ďalej len MCAD), deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom (ďalej len LCHAD), deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom (ďalej len VLCAD), deficit karnitínpalmitoyltranferázy I (ďalej len CPT I), deficit karnitínpalmitoyltransferázy II (ďalej len CPT II), deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy (ďalej len CACT), glutárová acidúria typ I (ďalej len GA I), izovalérová acidémia (ďalej len IVA) vykonávaného z odberu vzorky suchej kvapky krvi a poskytovanie zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady.

Otvoriť Skríning suchá kvapka krvi 

 

Odborné usmernenie Neonatologickej sekcie SPS SLS pre prevenciu hemoragickej (krvácavej) choroby novorodenca.

Toto odborné usmernenie upravuje organizačné a liečebné opatrenia hemoragickej choroby novorodencov pri prevencii krvácania z nedostatku vitamínu K.

Otvoriť usmernenie Vitamín K