Pozvánka

Slovenská Neonatológia v spolupráci s Chiesi Slovakia s.r.o. si vás dovoľuje pozvať na medzinárodný virtuálny workshop SPIN 2022 (Sharing Progress in Neonatology) v dňoch 9.-11.6. 2022. Súčasťou workshopu je aj 37th International Workshop on Surfactant Replacement.

Podujatie je financované z edukačného grantu Chiesi Slovakia s.r.o., čo znamená bezplatnú registráciu.

Záujem o registráciu a účasť potvrďte mailom na k.prochotska@chiesi.com alebo  j.terifajova@chiesi.com